Kvalitets ferielejligheder på Tenerife
info@pueblotorviscas.com
Book nu

Vilkår og betingelser for booking

Særlige ønsker
Vi bestræber os på at opfylde dine ønsker, men der gives ingen garanti, og ingen booking vil være betinget af opfyldelsen af en særlig anmodning.
Annulleringer foretaget af kunden
Alle annulleringer resulter i tab af depositum. I tilfælde af, at det fulde beløb eller en del heraf, er betalt på forhånd, er afbestillingsgebyret som følgende: Mere end 42 dage til ankomst - kun bookinggebyr. 42 dage til 29 dage - 50 %. 28 til 15 dage - 70 %. 14 før afrejse og efter - 100 %.
Rejseforsikring
Vi anbefaler, at du har tegner en fuldt dækkende rejseforsikring. Vi kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlige for bortkomst eller tyveri af gæsters personlige ejendele.
Force majeure
Kompensation vil ikke blive udbetalt, hvis din reservation annulleres eller afbrydes som følge af "force majeure", dvs. krig eller risiko herfor, optøjer, uroligheder, arbejdskonflikt, terroraktiviteter, naturlige eller nukleare katastrofer, brand eller ugunstige vejrforhold.
Indkvartering
Indkvarteringen er udelukkende for de personer, der er angivet på bookingen. Uautoriserede gæster kan resultere i øjeblikkelig opsigelse af lejemålet og dermed bortvisning fra lejligheden/resortet. Genindkvartering andetsteds er for egen regning. Vi forbeholder os ret til at opsige lejemålet uden kompensation, hvis gæsternes adfærd forårsager irritation eller skade på ejendom eller personer, hvad enten det er medarbejderne, andre gæster eller hotelejere. I ekstreme tilfælde forbeholder Solconfort S.L. sig ret til at opkræve et depositum - et beløb, der opkræves og refunderes efter hotelledelsens skøn.
Problemer og klager
Hvis du har et problem eller en klage, skal du meddele det til Solconfort S.L., der er placeret på "Oficina" 13 Tegueste. Dette giver os mulighed for at rette op på enhver situation hurtigst muligt og dermed minimere ulejligheden for jer selv. De fleste problemer kan rettes straks, så længe vi er opmærksomme på dem! I det usandsynlige tilfælde at de vedvarer, skal det meddeles til Solconfort S.L. skriftligt, inden din afrejse fra Tenerife. Vi accepterer ikke erstatningsansvar overfor nogen gæster, der ikke følger disse procedurer.
Tvister
I tilfælde af enhver tvist om standarder for indkvartering eller ydelser leveret af medarbejdere hos Solconfort S.L. og deres repræsentanter, skal vores erstatningsansvar ikke overstige udgifterne for indkvarteringen. Eventuelle retssager er underlagt spansk lov.
General information
Lejlighederne
Vær opmærksom på, at der leveres tilstrækkelige basisartikler i overensstemmelse med de normer, der er fastsat af turistmyndighederne. Der bliver ikke gjort rent i lejligheden under opholdet. Håndklæder udskiftes hver anden eller tredje dag, og der udskiftes sengetøj én gang om ugen(dette kan variere lidt, afhængigt af ankomstdag.) Boligindretningen kan variere fra lejlighed til lejlighed, hvilket skyldes de individuelle ejeres personlige stil og valg.

Bygningsarbejde
Dette er ligeså almindeligt i udlandet som i Danmark. Hvis vi er gjort bekendt med sådant arbejde, inden for umiddelbar nærhed af din indkvartering, som Solconfort S.L. eller dets repræsentanter med rimelighed kan forudse vil være til gene for dig, bestræber vi os på at informere dig i herom.

Kulturforskelle
Husk, at i et fremmed land kan du opleve forskellige holdninger og prioriteter, livets tempo er generelt langsommere, shopping og spisetider kan variere, og offentlige tjenester kan være mindre pålidelige.

Myrer og kakerlakker trives i varmere klimaer, disse ubehagelige, men ufarlige insekter kan let elimineres ved at bringe det til ledelsens opmærksomhed. Forstyrrelser i vand- og elforsyning er ikke ualmindeligt, og stort forbrug af vand kan medføre, at vandet ikke er så varmt som ønskeligt.

Husk, at du er gæst i et fremmed land, og du bør ikke forvente, at "lokalbefolkningen" ændrer deres holdninger eller vaner, så de passer til dig. Vær tålmodig, respekter den lokale befolkning og nyd dit ophold.